หน้าแรก

Company profile
วิศัยทัศน์
Organization

ระบบสายส่ง
ระบบจำหน่าย

portfolio
ข่าวสาร
สมัครงาน
ติดต่อเรา


sricholthon.co.th
ประเภทงานปักเสาพาดสาย
 
ผลงานที่ผ่านมา(ระบบสายส่ง)
ลำดับ
เจ้าของโครงการ
ลักษณะงาน
มูลค่างาน (บาท)
1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานก่อสร้างฐานรากเสา และฐานสมอบกคอนกรีต งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี จ.สุรินทร์                                  18,540,000.00
2
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานก่อสร้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายส่งระบบ 115 เควี จ.สุรินทร์                                  57,886,545.40
3
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี ช่วงอำเภอปาย-สถานีไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (Section 3)                               243,900,000.00
4
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี ให้บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด  จังหวัด สระบุรี                                    5,900,000.00
5
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี  และติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง เพื่อรองรับการขายไฟให้                               163,800,000.00
บริษัท อุทัยธานี ไบโอ เอเนอยี้ จำกัด 
6
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี พร้อมปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์ ให้บริษัท อีเอส พลังงาน จำกัด จ.สระแก้ว                                  68,200,000.00
7
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี และปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์ ให้บริษัท โซลาร์ โก จำกัด จ.นครปฐม                                  79,470,000.00

 

 

 

รูปภาพ
 

งานสายส่ง 115 ปาย-แม่ฮ่องสอน

 

 

 

index