หน้าแรก

Company profile
วิศัยทัศน์
Organization

ระบบสายส่ง
ระบบจำหน่าย

portfolio
ข่าวสาร
สมัครงาน
ติดต่อเรา


sricholthon.co.th
  
ประเภทงานปักเสาพาดสาย
 
ผลงานที่กำลังดำเนินการ(ระบบสายส่ง)
ลำดับ
เจ้าของโครงการ
ลักษณะงาน
มูลค่างาน (บาท)
1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เพื่อเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างโรงไฟฟ้า บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จำกัด จ.ปทุมธานี 49,300,000.00
2
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควีและงานปรับปรุงใต้ไลน์ เพื่อเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างโรงไฟฟ้า บริษัท ไทยเอกลักษณ์เพาเวอร์ จำกัด และระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด อุตรดิตถ์

122,700,000.00
3
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี  ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงยะลา 2 (กฟผ.)-สถานีไฟฟ้าแรงสูงยะลา 3 จ.ยะลา 56,000,000.00

 

 

รูปภาพ