หน้าแรก

Company profile
วิศัยทัศน์
Organization

ระบบสายส่ง
ระบบจำหน่าย

portfolio
ข่าวสาร
สมัครงาน
ติดต่อเรา


sricholthon.co.th
ประเภทงานใต้ดิน
 
ผลงานที่ผ่านมา(ระบบสายส่ง)
ลำดับ
เจ้าของโครงการ
ลักษณะงาน
มูลค่างาน (บาท)
1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานก่อสร้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เคเบิ้ลใต้ดินแรงสูงระบบ 115 เควี จ.นครศรีธรรมราช 4,780,000.00
2
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้ดิน 115 เควี ภายนอกให้บริษัท  ที.ซี. ฟาร์มซูคอล อุตสาหกรรม จำกัด จ.ปราจีนบุรี 4,956,000.00
3
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้ดิน 115 เควี ภายนอก ให้บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็น เค จำกัด จังหวัด ฉะเชิงเทรา 21,600,000.00

 

 

รูปภาพ

ใต้ดิน กัลฟ์ ฉะเชิงเทรา