หน้าแรก

Company profile
วิศัยทัศน์
Organization

ระบบสายส่ง
ระบบจำหน่าย

portfolio
ข่าวสาร
สมัครงาน
ติดต่อเรา


sricholthon.co.th
ประเภทงานปักเสาพาดสาย
 
ผลงานที่ผ่านมา (ระบบจำหน่าย)
ลำดับ
เจ้าของโครงการ
ลักษณะงาน
มูลค่างาน (บาท)
1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานก่อสร้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดัน 33 เควี จ.กระบี่ 13,605,522.08
2
บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด งานจัดหาและติดตั้งปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี 6,290,000.00
3
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานก่อสร้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดัน 33 เควี จ.สุราษฎร์ธานี 82,683,832.50
4
การไฟฟ้านครหลวง งานก่อสร้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดัน 33 เควี จ.ตรัง และ จ.นครศรีธรรมราช 46,824,403.99
5
สถาบันราชภัฎนครปฐม งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ และติดตั้งหม้อแปลงตู้ (MDB) ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี 5,280,000.00
6
ธนาคารแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างเปลี่ยนแปลงตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (MDB) สำนักงานสุรวงศ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 3,490,000.00
7
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี งานติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้า 2,907,190.00
8
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแบบไม่ดับไฟ (Hotline) บริเวณสี่แยกวงแหวนรอบนอก-สี่แยกวงแหวนรอบกลาง 1,470,000.00
จ.เชียงใหม่
9
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย และติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองพร้อมอุปกรณ์สับเปลี่ยนวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติ 3,738,000.00
ระบบ 22 เควี
10
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานติดตั้งพร้อมรื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,600 เควีเอ 3 เฟส 22 เควี แบบแห้งชนิดคารสต์เรซิ่น จำนวน 2 เครื่อง 3,020,000.00
11
ฐานทัพเรือสัตหีบ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าของ กองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ จ.ชลบุรี 33,954,582.64
12
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแบบไม่ดับไฟ (Hotline) ช่วงสถานีไฟฟ้ากาญจนดิษฐ์-บ้านคลองแหรง จ.สุราษฎร์ธานี 21,925,000.00
13
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานปรับปรุงจำหน่ายเพิ่มวงจรจ่ายไฟระบบไฟฟ้าแรงสูงสำรอง ท่าอากาศยานเชียงราย 10,700,000.00
14
ฐานทัพเรือสัตหีบ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าของ กองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ จ.ชลบุรี 45,470,000.00
15
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแบบไม่ดับไฟ (Hotline) จำนวน 2 งาน จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.กระบี 21,925,000.00
16
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควีเกาะสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม 5,335,950.00
17
ฐานทัพเรือสัตหีบ งานปรับปรุงไฟฟ้าในพื้นที่สัตหีบ (พื้นที่ กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน จ.ชลบุรี  53,500,000.00
(ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า)  และกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
18
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแบบเบ็ดเสร็จ โดยวิธีไม่ดับไฟปฏิบัติงาน (Hotline) ระบบ 33 เควี จ.กระบี่ 16,150,000.00
19
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแบบเบ็ดเสร็จ โดยวิธีไม่ดับไฟปฏิบัติงาน (Hotline) ระบบ 33 เควี จำนวน 16 งาน                                  34,000,000.00
20
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานก่อสร้างฐานรากเสาคอนกรีต และสมอบก ให้บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด 4,400,000.00
21
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี และระบบแรงต่ำใต้แนวสายส่ง 115 เควี 2,230,000.00
22
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสงให้กลุ่ม บริษัท กัลฟ์ เจพี และบริษัท นวนครการไฟฟ้า จำกัด 14,940,000.00
23
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 11,500,000.00
24
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  ให้บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด จ.ระยอง 2,710,000.00