หน้าแรก

Company profile
วิศัยทัศน์
Organization

ระบบสายส่ง
ระบบจำหน่าย

portfolio
ข่าวสาร
สมัครงาน
ติดต่อเรา

sricholthon.co.th
Underground System
 
in progress(Transmission)
ลำดับ
เจ้าของโครงการ
ลักษณะงาน
มูลค่างาน (บาท)
1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานขยายเขตปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และ งานติดตั้งไฟถนนระยะที่1ภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฎเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 7,600,000 
2
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

งานปรับปรุงระบบเดินสายไฟแรงสูง และ สายไฟแรงต่ำ(เคเบิลใต้ดิน) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

6,300,000

 

รูปภาพ

งานขยายเขต, ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และ งานติดตั้งไฟถนนระยะที่1ภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฎเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

งานปรับปรุงระบบเดินสายไฟแรงสูง และ สายไฟแรงต่ำ(เคเบิลใต้ดิน) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา