หน้าแรก

Company profile
วิศัยทัศน์
Organization

ระบบสายส่ง
ระบบจำหน่าย

portfolio
ข่าวสาร
สมัครงาน
ติดต่อเรา


sricholthon.co.th
ประเภทงานใต้ดิน
 
ผลงานที่ผ่านมา (ระบบจำหน่าย)
ลำดับ
เจ้าของโครงการ
ลักษณะงาน
มูลค่างาน (บาท)
1
บริษัท ซีตี้ พรอพ แอนด์ แลนด์ จำกัด งานออกแบบและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย และสายจำหน่ายใต้ดินระบบแรงดัน 24 เควี 12,000,000.00
2
กระทรวงการคลัง งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอกในงานก่อสร้างระบบสารณูปโภค งานภูมิทัศน์ และสนามกีฬา 105,000,000.00
กลางแจ้ง ศูนย์การแข่งขันกีฬาเอเซี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ศูนย์ธรรมศาสตร์ รังสิต
3
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย งานปรับปรุงสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 11 เควี ชนิด DUCT BANK และงานเปลี่ยนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 4,670,000.00
4
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเคเบิ้ลใต้ดินแรงสูง ระบบ 22 เควี จ.จันทบุรี 6,950,000.00
5
บริษัท อามันเซน จำกัด งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าและสื่อสาร โครงการบุรีรายารีทแอนด์สปา (ระบบใต้ดิน) 58,750,047.92
6
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าใต้ดินให้วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 5,350,000.00
จ.เชียงใหม่
7
การไฟฟ้านครหลวง งานแจ้งเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าจากระบบ 12 เควี เป็นระบบ 24 เควี ในพื้นที่การไฟฟ้านครหลวง 10,781,000.00
เขตนนทบุรี , เขตยานนาวา, เขตธนบุรี และ เขตบางเขน
8
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย งานจัดหาและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าแรงสูงเข้าอาคาร PUMP HOUSE , NCC RCCI และโรงผลิต 6,840,000.00
น้ำประปา 2 
9
การไฟฟ้านครหลวง งานแจ้งเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าจากระบบ 12 เควี เป็นระบบ 24 เควี ในพื้นที่การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย 13,588,600.00
10
การไฟฟ้านครหลวง งานแจ้งเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าจากระบบ 12 เควี เป็นระบบ 24 เควี ในพื้นที่การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย 9,055,000.00
11
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าวังทวีวัฒนา (งาน DUCT BANK, MAN HOLE สำหรับเคเบิลใต้ดิน ณ วังทวีวัฒนา)  21,854,017.31
12
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานก่อสร้างโยธาเคเบิ้ลใต้ดิน งานปรับปรุงระบบ 22 เควี สถานีไฟฟ้าราชบุรี2 จ.ราชบุรี 6,604,436.00
13
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานก่อสร้างขยายเขตปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงใต้ดินบริเวณหน้าโรงแรมแชงกรีลา จ.เชียงใหม่ 9,400,000.00
14
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างระบบ POWER SUPPLY FOR FACILITIES  บริเวณโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา 17,858,913.00
15
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิ้ลใต้ดิน 22 เควี ภายในศูนย์วิจัยนิวเคลียร์องครักษ์ จ. นครนายก 51,500,147.00
16
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิ้ลใต้ดิน ในเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา 179,800,000.00
17
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า Lay out of High Voltage Distribution Line  โครงการโรงงานเบียร์ 7,078,000.00
18
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินให้หมู่บ้านจัดสรร โครงการวิรากรปาร์ควิว จ.สงขลา 12,350,000.00
19
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินแรงสูง ให้ศาลากลาง จ.เชียงราย แห่งใหม่ 8,500,000.00
20
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้างเหมาก่อสร้างเจาะท่อร้อยสายและฐานรากเสา ช่วง สฟ.นวนคร4-ปากทางนิคมฯ นวนคร (2 วงจร) 5,750,000.00
21
บริษัท ริดท็อป โพรเจ็ค จำกัด ก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินแรงสูงและแรงต่ำ ให้โครงการสันคีรีคาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 32,683,650.00
22
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 14,100,000.00
23
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินโครงการฉลองมิราเคิ้ลเลวิว ส่วนที่ 1 บ้านจัดสรรส่วน Pool 12,630,000.00
Villas จำนวน 31 หลัง ถ.ฟ้าตะวันตก  ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
24
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาช่วงงานขยายเขตระบบเคเบิ้ลใต้ดินใต้ดินแรงสูง บริเวณในพื้นที่โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา 10,750,000.00
ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
25
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้างเหมาช่วงงานย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นระบบเคเบิ้ลใต้ดิน บริเวณถนนสุขุมวิทพัทยากลาง 4,300,000.00
(ด้านหน้า บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล)
26
การไฟฟ้านครหลวง งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ซ.สุขุมวิท 1- ซ.สุขุมวิท 49 กทม. 42,950,000.00
27
การไฟฟ้านครหลวง งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินสำหรับสายป้อน 24 เควี ภายในโรงพยาบาลรามาธิบดี 28,800,000.00
บางพลี ถนนเทศบาลบางปู 119  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
28
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานขยายเขตระบบจำหน่ายเคเบิ้ลใต้ดินแรงสูงภายในโครงการจัดสรร สุวรรณาคาร 9 จังหวัดภูเก็ต  8,840,000.00