หน้าแรก

Company profileวิศัยทัศน์
Organization

ระบบสายส่ง
ระบบจำหน่าย

portfolio
ข่าวสาร
สมัครงาน
ติดต่อเรา

sricholthon.co.th

บริษัท ศรีชลธร จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยแรกเริ่มได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกลภายในอาคาร (M&E System) ต่อมาได้เข้าร่วมในงานและก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงกับหน่วยงานที่ ผลิตส่งและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าหลักของประเทศไทยทั้ง 3 แห่ง คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT-ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND) การไฟฟ้านครหลวง (MEA-METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA-PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY) มาเป็นเวลานานกว่า 15 ปี ตลอดเวลาที่ผ่านมาระบบไฟฟ้าของประเทศไทยมีการปรับปรุงและเปลี่ยนระบบอยู่ตลอด บริษัทฯจึงมีประสบการณ์ในการออกแบบและก่อสร้างสายจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง (HIGH VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM 22-33 KV.) ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (HIGH VOLTAGE TRANSMISSION SYSTEM 69-115 KV.) ทั้งระบบสายอากาศ (OVER HEAD) แบบเสาคอนกรีตและเสาโครงเหล็ก และระบบสายใต้ดิน (UNDER GROUND) แบบ OPEN CUT, PIPE JACKING และ HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILL(HDD) มีผลงานโครงการก่อสร้างทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2552-2557) ได้ทำงานโครงการขนาดใหญ่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างเปลี่ยนแปลงสายอากาศลงดินทั่วประเทศร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง ,ก่อสร้างสายส่งทั่วประเทศกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นอกจากหน่วยงานหลักทั้ง 3 แห่งแล้ว บริษัท ศรีชลธร จำกัด ยังได้ร่วมงานกับหน่วยงานที่มีการจ่ายไฟฟ้าหรือใช้ไฟฟ้าในปริมาณมาก เช่น กองทัพเรือ, กองทัพบก. กองทัพอากาศ, กรมการขนส่งทางบก และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ การที่ได้มีโอกาสทำงานทั่วประเทศ จึง มีความเข้าใจถึงสภาพภูมิอากาศ ลักษณะทางกายภาพของพื้นดินที่จะต้องก่อสร้างระบบ หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในท้องที่ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ซึ่งหากมีผลกระทบจากเรื่องดังกล่าวอาจทำให้โครงการไม่สำเร็จตามเป้าหมาย

บริษัทฯ ได้ลงทุนและพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างและเทคนิคในการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง รวมถึงมีอุปกรณ์ก่อสร้างระบบ HOT LINE หรือก่อสร้างแบบไม่ดับไฟ พร้อมที่สุดในประเทศไทยขณะนี้ นอกจากนั้นยังได้ลงทุนเครื่องมือทดสอบระบบต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และมีโครงการที่เข้าร่วมเป็นผู้ประกอบการทดสอบและCOMMISSIONING (TEST AND COMMISSIONING) สถานีจ่ายไฟฟ้า (SUB STATION) อย่างจริงจังกับหน่วยงานการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง และลูกค้าทั่วไป เพื่อให้บริการอย่างครบวงจร

บริษัท ศรีชลธร จำกัด ถือได้ว่ามีความพร้อมทั้งด้านผลงานและประสบการณ์ เทคโนโลยี ที่จะรองรับโครงการขนาดใหญ่และยังได้รับการสนับสนุนทางด้านการลงทุนจาก สถาบันการเงินหลายแห่ง เพื่อให้บริษัทฯ มีขีดความสามารถรองรับการทำงานที่มีอัตราการเติบโตสูงได้เป็นอย่างดี โดยมีวงเงินรวมกว่า 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท) บริษัทฯ ได้ติดตามและศึกษานโยบายและการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศไทยและได้เตรียมความพร้อมไว้อย่างเต็มที่เพื่อรองรับความเติบโตและขยายตัวของความต้องการใช้ไฟฟ้า บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจและมีโอกาสร่วมมือทางธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการได้รับบริการตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้งบริษัทภายในประเทศไทยและผู้ประกอบการจากต่างประเทศ


ข่าวสาร & กิจกรรม

โครงการก่อสร้างปี 2558 ของ บริษัท ศรีชลธร จำกัด
Update : 9 เมษายน 25581 โครงการปรับปรุงระบบเดินสายไฟ แรงสูงและแรงต่ำ(เคเบิลใต้ดิน) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 6,300,000 บาท เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 ธนาคารกสิกรไทยให้การสนับสนุนสินเชื่อ
Update : 10 เมษายน 2557เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ธนาคารกสิกรไทยให้การสนับสนุนสินเชื่อ จำนวนเงิน 485 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องด้านการดำเนินธุรกิจให้กับศรีชลธรซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ดำเนินการธุรกิจงานปรับปรุงระบบจำหน่าย และระบบสายส่งไฟฟ้า กับคู่ค้าหลักในกลุ่มการไฟฟ้า

 


ผลงานของเรา
งานก่อสร้างสายส่ง
115 เควี ให้บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด
จังหวัดสระบุรี
งานก่อสร้างสายส่ง
ระบบ 115 เควีอุทัยธานีไบโอ

งานก่อสร้างสายส่ง
115 ปาย-แม่ฮ่องสอน
งานสร้างสายส่ง
115 เควี จ.อุตรดิตถ์
รูปงาน 22 เควีใต้ดิน 7 จังหวัด
งานก่อสร้างสายส่ง
115 จ.ปทุมธานี